KAMEROV SYSTY :

Nakoko sa naa firma zaober u viac ako 10 rokov rieenm bezpenosti informanch systmov (IS), ochrany dt, vypracovanm bezpenostnch projektov IS (BPIS), spsobom ifrovania, ochrany ukladanch a prenanch dajov, rozhodli sme sa pre nvrh realizciu a mont bezpenostnch kamerovch systmov, ako ucelenej sluby v oblasti bezpenho domova, bytu prpadne firmy. Nae navrhnut rieenia spaj tie najprsnejie normy z oblasti bezpenosti a na realizciu pouvame bezpenostn systmy od profesionlnych dodvateov s dlhoronou praxou ako je firma LILIN, BOSCH, PANASONIC prpadne VIVOTEK. V naej ponuke njdete rozsiahly sortiment produktov. Na zklade poiadaviek zkaznka vieme navrhn odpovedajce rieenia s ohadom na jeho presn potreby a s prihliadnutm na monos budceho rozirovania.