SDLO SPOLONOSTI KOICE : BEZPENOSTN PROJEKTY (BP), ZO
  Kancelrske priestory : ermesk cesta 3, 040 01 KOICE
  INFOLINKA - BP : 055 / 20 20 220
  INFOLINKA - WHISTLEBLOWING : 055 / 20 20 222
  Fakturan oddelenie, logistika: 0948 / 239 404
  Registrcia klientov, obchodn odd: 0948 / 198 075
  Odborn poradenstvo, ZO: 0905 / 848 760
  tovn oddelenie: 0903 / 708 698
  Email : info@tomira.sk
  Email WHISTLEBLOWING : oznamenia@zakon307.sk
  Email bezpenostn projekty : info@bpis.sk
  Email poradenstvo BP : legislativa@bpis.sk
  VB Banka a.s. SK60 0200 0000 0030 8402 3851
  FIO Banka a.s. SK38 8330 0000 0029 0070 3026

  STREDISKO PRIEVIDZA : IT, SERVIS PC, KAMERY, ALARMY
  Kancelrske priestory : 972 22 Nitrica 280, okr. PRIEVIDZA
  Infolinka : 0948 / 777 860
  Email : prievidza@tomira.sk

  FAKTURAN DAJE - NIE SME PLATITELIA DPH
  Nzov spolonosti : TOMIRA s.r.o.
  Korepondenn adresa : ermesk cesta 3, 040 01 KOICE
  Sdlo spolonosti (poda ORSR): Muktov 38/495, 040 11 KOICE
  IO : 46 933 000
  DI : 2023649507
  Registrov sd : Okresn sd KE-I, Vloka : 31161/V
  ORSR : www.orsr.sk/tomira

  NAE POBOKY
  NITRA : Chmeov dolina 27
  PRIEVIDZA : M.Mika 10407/1
  DUBNICA nad VHOM : Partiznska 1773/36
  TRENN : Soblahosk 2050
  BRATISLAVA : Trnavsk 80

Ven nvtevnk, tu nam mete necha odkaz. Pokia zadte sprvnu emailov adresu, prpadne telefonick kontakt, ozveme sa Vm v o najkratom ase.    Ing. Miroslav LIS
   konate spolonosti
   miroslav.lisy@tomira.sk
   
    Ing. Radoslav LIS
    konate spolonosti
    radoslav.lisy@tomira.sk


    Mgr. Jarmila LENKOV
    ekonomika, tovnctvo, ZO
    ekonom@tomira.sk
   
    Ing. Miroslav JEMALA
    zodpovedn osoba
    zopd@tomira.sk
   
    Michal IVANIKA
    technik IT
    servisPC@tomira.sk
   
    Dominika VABCOV
    fakturcia IT
    faktury@tomira.sk
   
    Monika PAVLENOV
    obchodn oddelenie IT
    mp@tomira.sk
   

    Bc. Katarna PAVLOV
    odborn konzultant, ZO
    katarina.pavlova@bpis.sk
   
    Zuzana BREKOV
    odborn konzultant BP
    zuzana.breckova@bpis.sk
   
    Ing. Daniela NAJDEROV
    ekonomick oddelenie, fakturcia
    daniela.snajderova@bpis.sk
   
    Ing. Peter HUMAJ
    legislatvne oddelenie
    peter.humaj@tomira.sk
   
    JUDr. Michal Vako
    vedci prvneho oddelenia
    michal.vanko@tomira.sk
Bên cạnh số lượng game đồ sộ có mặt tại Onbet, người chơi cũng được trải nghiệm các dịch vụ tốt nhất như chăm sóc khách hàng 24/24 và nạp rút tiền với độ nhanh chóng và đơn giản. onbet Điều này chắc chắn sẽ mang đến một trải nghiệm tuyệt vời cho người chơi khi lựa chọn Onbet để giải trí sau giờ làm việc và học tập vất vả.